Activitat

Defensa i representació de persones físiques i jurídiques en procediments penals.

Dret penal preventiu en l'àmbit empresarial.

Assessorament jurídic a particulars i empreses.

Elaboració de dictàmens penals especialitzats.

Defensa i representació de persones físiques i jurídiques en procediments penals.

   – Infraccions penals contra el patrimoni
   – Delictes societaris
   – Responsabilitat penal d’empreses i societats
   – Delictes tributaris
   – Delictes contra la Seguretat Social
   – Delictes contra l’Administració Pública
   – Infraccions en l’àmbit de la propietat industrial i intelectual
   – Delictes relatius al mercat i consumidors
   – Infraccions penals en l’àmbit de les inversions i mercats bursàtils
   – Imprudències professionals
   – Delictes contra l’honor i la intimitat
   – Antidopatge: Aspectes penals e infraccions en l’àmbit esportiu-administratiu
   – Noves tecnologies i criminalitat informàtica
   – Protecció de dades
   – Delictes urbanistics
   – Delictes relatius al medi ambient
   – Infraccions penals en l’àmbit de la seguretat en el treball
   – Violència domèstica
   – Noves tecnologies i criminalitat informàtica

DRET PENAL PREVENTIU EN L´ÀMBIT EMPRESARIAL: PLANS DE PREVENCIÓ EMPRESARIAL

La reforma del Codi Penal de 2010 va introduïr la responsabilitat penal de les persones jurídiques que determina la necessitat d´assessorament en la prevenció de riscos penals en l´àmbit de la empresa.

La firma compta amb professionals especialitzats en aquesta àrea d´assessorament preventiu adreçat a la generació de la transparència i el control en el món empresarial. A la legislació vigent es verifiquen exigencies penals en l´ordre de la evitació de dèficits organitzatius que pugin generar responsabilitat penal en l´àmbit de:

   – Criminalidad informática y revelación de secretos
   – Defraudaciones
   – Insolvències punibles
   – Danys informàtics
   – Delictes relatius a la propietat intel·lectual, industrial, al mercat i els consumidors
   – Delicte de blanqueig de capitals
   – Delictes contra l´Hisenda Pública i la Seguretat Social
   – Delictes urbanístics
   – Delictes de contaminació ambiental
   – Tràfic d´influències i corrupció
El llistat anterior no eé exhaustiu.

ASSESSORAMENT JURÍDIC A PARTICULARS I EMPRESES

S´atenen consultes d´assessorament jurídic-penal de particualrs així com de professionals.

ELABORACIÓ DE DICTAMENS

Confecció d´opinions legals que poden ser encarregades per particulars, empreses i professionals de l´àmbit jurídic.