Académico Numerario

25 Nov Académico Numerario

rad2 (2)

Nombrat Acadèmic Numerari de la Reial Academia de Doctors (www.radd.eu) en Barcelona el dia 5 de Novembre de 2015 amb el discurs d’ingrés “La utopía garantista del Derecho Penal en la nueva Edad Media”, sobre un nou contexte d’inseguritat jurídica alentada pel el que es denomina integrisme punitiu i la anteposició de la seguretat a la justicia.